روانشناسیشخصیت شناسیمتولدین هر ماه

کاری که متولدین هر ماه باید کنار بذارن

کارهای نباید متولدین

کاری که متولدین هر ماه باید کنار بذارن

کاری که فروردین ماهی باید کنار بذاره
تظاهر به اهمیت ندادن.

کاری که اردیبهشت ماهی باید کنار بذاره
زود قضاوت کردن بقیه.

کاری که خرداد ماهی باید کنار بذاره
منتظر نشستن تا اتفاق‌ها خودشون رقم بخورن.

کاری که تیر ماهی باید کنار بذاره
غر زدن.

کاری که مرداد ماهی باید کنار بذاره
سرزنش کردن خودشون.

کاری که شهریور ماهی باید کنار بذاره
عصبی شدن از اون‌هایی که می‌خوان کمکش کنن.

کاری که مهر ماهی باید کنار بذاره
دور کردن مردم از خودشون.

کاری که آبان ماهی باید کنار بذاره
همه چیز رو قبل خودشون قرار دادن.

کاری که آذر ماهی باید کنار بذاره
از دست دادن فرصت‌هاشون.

کاری که دی ماهی باید کنار بذاره
بیش ‌از حد استرس کشیدن.

کاری که بهمن ماهی باید کنار بذاره
دور خودشون دیوار ساختن.

کاری که اسفند ماهی باید کنار بذاره
متشنج بودن.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا