انگیزشیبیو دپحس خوبروانشناسیشخصیت شناسی

 هفتاد نکته خوب از نکات مهم روانشناسی

روانشناسی

 هفتاد نکته خوب از نکات مهم روانشناسی

1- روز تولد دیگران را به خاطر داشته باش
2- حداقل سالی یکبار طلوع آفتاب را تماشا کن
3- برای فردایت برنامه ریزی کن
4-از عبارت «متشکرم» زیاد استفاده کن
5- بدان در چه وقت باید سکوت کنی
6- زیر دوش آب برای خودت آواز بخوان
7- احمقانه رفتار مکن
8- برای هر مناسبت کوچکی جشن بگیر
9- اجناسی که بچه ها می فروشند را بخر
10- همیشه در حال آموختن باش
11-آنچه می دانی به دیگران بیاموز
12- روز تولدت یک درخت بکار
13- دوستان جدید پیدا کن اما قدیمیها را از یاد مبر
14- از مکانهای مختلف عکس بگیر
15- راز دار باش
16- فرصت لذت بردن از خوشی هایت را به بعد موکول نکن
17- به دیگران متکی نباش
18- هیچ وقت در مورد رژیم غذاییت با کسی صحبت نکن
19- اشتباه هایت را بپذیر
20- بدان که تمام اخباری که می شنوی درست نیست
21- بعد از تنبیه بچه هایت آنها را در آغوش بگیر و نوازش کن
22- گاهی برای خودت سوت بزن
23- شجاع باش حتی اگر نیستی وانمود کن که هستی , هیچکس نمی تواند تفاوت بین این دو را تشخیص دهد
24- هیچوقت سالگرد ازدواجت را فراموش نکن
25- به کسی کنایه نزن
26- از بین کتاب هایت آنهایی را امانت بده که بازگشتشان برایت مهم نباشد
27- به بچه هایت بگو که آنها فوق العاده اند
28- سحر خیز باش
29- سعی کن همیشه خیلی هوشیار باشی , شانس گاهی اوقات خیلی آرام در می زند
30- همیشه ساعتت را پنج دقیقه جلو بکش
31- کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن شاید تنها داروی او باشد
32- وقتی با بچه ها بازی می کنی سعی کن آنها برنده شوند
33- هیچگاه در دستگاه پیغام گیر تلفن پیام بی معنی و نامفهوم نگذار
34- وقت شناس باش
35- از افراد ناشایست دوری کن
36- در پول دادن به بچه هایت خسیس نباش
37- اصالت داشته باش
38- هیچ وقت به رقیبت اعتماد نکن
39- از حدی که لازم است مهربانتر باش
40- وقتی عصبانی هستی به هیچ کاری دست نزن
41- بهترین دوست همسرت باش
42- تا وقتی شغل بهتری پیدا نکرده ایی شغل فعلیت را از دست مده
43- سعی کن مفید ترین و با احساس ترین آدم روی زمین باشی
44- از کسی کینه به دل نگیر
45- برای تمام موجودات زنده ارزش قائل شو
46- شکست را به راحتی بپذیر
47- وقتی پیروز شدی فخر فروشی نکن
48- خودت را در گیر مسائل بی اهمیت نکن
49- هرگز به کسی نگو که خسته و افسرده به نظر می آید
50- همیشه به قولت وفادار باش
51- تا می توانی جدایی ها را به وصل تبدیل کن
52- عادت کن که همیشه حتی زمانی که ناراحت هستی خودت را سرحال نشان دهی
53- زندگی را سخت نگیر
54- هیچ وقت قمار بازی نکن
55- وقتی با کار سختی روبرو شدی به خودت تلقین کن که شکست غیر ممکن است
56- از وسایلت به خوبی محافظت کن
57- انتظار نداشته باش که پول برایت خوشبختی بیاورد
58- برای تغییر دادن دیگران بیش از این تلاش نکن
59- همیشه خوش ظاهر و شیک پوش باش
60- پلها را از بین نبر شاید مجبور شوی بار دیگر از رودخانه عبور کنی
61- خودت را دست کم نگیر
62- متواضع و فروتن باش
63- در ماشینت را همیشه قفل کن
64- قدرت بخشندگی را از یاد مبر
65- نسبت به مردمی که به تو می گویند خیلی صادق و بی ریا هستی محتاط باش
66- دوستی های قدیم را دوباره تازه کن
67- سعی کن زندگی همواره برایت پیام داشته باشد
68- کتاب مورد علاقه ات را برای بار دوم بخوان
69- طوری زندگی کن که روی سنگ قبرت بنویسند:
کسی که از هیچ چیز در ز‌ندگیش پشیمان نبود
70- بدان در چه وقت باید سکوت کنی …

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا