انگیزشیروانشناسیشخصیت شناسیفالفال حافظفال روزانهمتولدین هر ماه

فال حافظ روزانه متولدین هر ماه دوشنبه چهارم تیر ماه سال 1403

فال حافظ روزانه متولدین هر ماه

فال حافظ روزانه متولدین هر ماه دوشنبه چهارم تیر ماه سال 1403

 

فال روزانه | شخصیت شناسی  روانشناسى
🔈☀️ فال روزانه حافظ ☀️🔈
✉️🌈🗓تاريخ : دوشنبه 4تیر 1403

🐉✨فال حافظ امروز #فروردینی ها✨🐉

🟢شعر:
🌹گر از این منزل ویران به سوی خانه روم
🌿دگر آن جا که روم عاقل و فرزانه روم
🌹زین سفر گر به سلامت به وطن بازرسم
🌿نذر کردم که هم از راه به میخانه روم

🔴تعبیر:
⭐️روزگار روی بد و سخت خود را کنار زده و روی خوش خود را به شما نشان می دهد. شما نیز در طی زندگی تجربه های کافی به دست آورده و عاقل شده اید. در جستجوی چیز با ارزشی هستید که آن را پیدا می کنید.هر ضرری دیده اید از آشنایان بوده است. از این به بعد زنجیرها پاره شده و آزاد می گردید و فرصت دارید تا برای رسیدن به مراد خودتان تلاش کنید. شکر نعمت خدا را بجا آورید.

🐉✨فال حافظ امروز #اردیبهشتی ها✨🐉
‌‏
🟢شعر:
🌹ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی
🌿سود و سرمایه بسوزی و محابا نکنی
🌹دردمندان بلا زهر هلاهل دارند
🌿قصد این قوم خطا باشد هان تا نکنی

🔴تعبیر:
⭐️بی گدار به آب می زنید و بدون فکر کاری انجام می دهید که باعث از بین رفتن دار و ندارتان می شود کسانی به شما با چشم امید رجوع می کنند انصاف نیست که آنها را از خودتان برانید. جلوه هایی از حاجات بر شما نمایان شده است از خدا بخواهید تا کامل شود. از سر صدق و وفا دعا کنید.

🐉✨فال حافظ امروز #خردادی ها✨🐉
‌‏
🟢شعر:
🌹یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست
🌿جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست
🌹حالیا خانه برانداز دل و دین من است
🌿تا در آغوش که می‌خسبد و همخانه کیست

🔴تعبیر:
⭐️اگر در عشق شکست خورده ای تقصیرکسی نیست و افسوس خوردن بی فایده است و از دست کسی کاری بر نمی آید. همت کن، از جای برخیز و کارهای گذشته را جبران کن انشاالله که موفق می شوی. دنیا به آخر نرسیده است باز هم وقت برای پیمان بستن و دولت زیاد داری.

🐉✨فال حافظ امروز #تیری ها✨🐉

🟢شعر:
🌹آن پیک نامور که رسید از دیار دوست
🌿آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست
🌹خوش می‌دهد نشان جلال و جمال یار
🌿خوش می‌کند حکایت عز و وقار دوست

🔴تعبیر:
⭐️رسیدن خبر خوش نزدیک است که نوید فتح و خوشبختی می دهد. از حریفان و رقیبان نترس. خداوند فتنه ی آنها را خنثی می کند. بخت با توست، اطرافیانت تکیه گاه محکمی برای تو خواهند بد. به جای غرور وقار داشته باش.

🐉✨فال حافظ امروز #مردادی ها✨🐉

🟢شعر:
🌹منم که گوشه میخانه خانقاه من است
🌿دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است
🌹گرم ترانه چنگ صبوح نیست چه باک
🌿نوای من به سحر آه عذرخواه من است

🔴تعبیر:
⭐️با یک عذرخواهی همه چیز درست می شود و انشاالله از بند غم رهایی خواهی یافت. خداوند از تو حرکت می خواهد و خود برکت عطامی فرماید. روی به آستان حق بیاور تا به مقام عالی برسی. نذری کرده ای که اگر از این ورطه ی غم نجات پیدا کنی تا دم مرگ از راه راست برنمی گردی.

🐉✨فال حافظ امروز #شهریوری ها✨🐉

🟢شعر:
🌹دل من در هوای روی فرخ
🌿بود آشفته همچون موی فرخ
🌹بجز هندوی زلفش هیچ کس نیست
🌿که برخوردار شد از روی فرخ

🔴تعبیر:
⭐️آنقدر در حال و هوای یار به وصال فکر کرده ای که زندگی را فراموش کرده و تمام سختی ها را به جان خریده ای. دل . دیده ات را با گریه به تاراج داده دیگر اشکی باقی نمانده است. هر چه مقدر و قسمت باشد همان می شود. امیدت را هیچ وقت از دست نده چون خداوند ارحم و الراحمین است.

🐉✨فال حافظ امروز #مهرماهی ها✨🐉

🟢شعر:
🌹بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد
🌿بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد
🌹غبار خط بپوشانید خورشید رخش یا رب
🌿بقای جاودانش ده که حسن جاودان دارد

🔴تعبیر:
⭐️شما مثل کسی هستید که بدون تامل کاری را انجام می دهد. ظواهر شما را فریفته است. تازه مشکلات شما بعد از این شروع می شود. بهتر است در مورد کاری که می خواهید انجام دهید مشورت کنید وگرنه به شما آفت می رسد. تاخیر جایز نیست از تجربه ی دیگران استفاده کنید.

🐉✨فال حافظ امروز #آبان ماهی ها✨🐉
‌‏
🟢شعر:
🌹به دور لاله قدح گیر و بی‌ریا می‌باش
🌿به بوی گل نفسی همدم صبا می‌باش
🌹نگویمت که همه ساله می پرستی کن
🌿سه ماه می خور و نه ماه پارسا می‌باش

🔴تعبیر:
⭐️تو کار خیرات را انجام بده و از بنده ی خدا تمنای جواب نداشته باش خداوند در جای دیگر جواب کار خوبت را می دهد. رحمت خداوند شامل حالت شده و مالی خوب به تو می رسد. گره از کارت باز می شود. تو کار خودت را بکن دشمن شکست می خورد و دست به هر چه بزنی طلا می شود.

🐉✨فال حافظ امروز #آذرماهی ها✨🐉
‌‏
🟢شعر:
🌹گر چه ما بندگان پادشهیم
🌿پادشاهان ملک صبحگهیم
🌹گنج در آستین و کیسه تهی
🌿جام گیتی نما و خاک رهیم

🔴تعبیر:
⭐️گنج بزرگی در منارتان هست که تسبت با آن بی اهمیتید. آنقدر مغرور شده اید که به اطاف و زیر پای خودتان نگاه نمی کنید. همنشینی با دوستانتان را غنیمت بدانید و از خواب غفلت بیدار شوید. دشمنی را کر بگذارید تا بتوانید پیروز شوید و به نیات خودتان برسید باید مانند شیری باشید تا بتوانید دشمنان را که همچون ماری شما؟ را نیش می زنند از بین ببرید.

🐉✨فال حافظ امروز #ديماهی ها✨🐉

🟢شعر:
🌹دلم رمیده شد و غافلم من درویش
🌿که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش
🌹چو بید بر سر ایمان خویش می‌لرزم
🌿که دل به دست کمان ابروییست کافرکیش

🔴تعبیر:
⭐️بر سر دو راهی قرار گرفته ای. همه ی کارها را سخت می گیری و ناامیدی. فکر می کنی تا حالا زنده بودنت بیخود بوده و تلاش هایت هدر رفته و خود را گول زده ای ولی این را بدان که از هر جا شروع کنی با منفعت است. با تجربه ای که به دست آورده ای بهتر تصمیم می گیری و راهت را انتخاب می کنی.

🐉✨فال حافظ امروز #بهمن ماهی ها✨🐉

🟢شعر:
🌹دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد
🌿که چو سرو پایبند است و چو لاله داغ دارد
🌹سر ما فرونیاید به کمان ابروی کس
🌿که درون گوشه گیران ز جهان فراغ دارد

🔴تعبیر:
⭐️چاره ای غیر از سکوت ندارید. راهتان را گم کرده اید. بسیار بی تاب هستید. همه تو را دست کم می گیرند نسبت به این موضوع بی تفاوت باشید. کسانی با تو هم صحبت هستند که در ظاهر نصیحت ولی در باطن و پشت سر با تو دشمنی می کنند.

🐉✨فال حافظ امروز #اسفندماهی ها✨🐉

🟢شعر:
🌹ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست
🌿منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست
🌹شب تار است و ره وادی ایمن در پیش
🌿آتش طور کجا موعد دیدار کجاست

🔴تعبیر:
⭐️گم کرده ی خود را پیدا می کنی. وعده ی دیدار نزدیک است. هوشیار باش. خبر خوبی به تو خواهند داد. با مشکلات بجنگ و از بخت خود گله نداشته باش بعد از هر تاریکی روشنایی هست . سعی کن عقلت بر قلبت غلبه داشته باشد. با این حال فکر نکن همه ی خوبی ها در تو جمع شده و عاری از هرگونه بدی هستی.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا